Home Contact Sitemap

Din leverantör av naturlig värme

Tillbehör till din värmeanläggning

Laddomat 4030

För reglering av laddning mellan kombipanna och ”tom” tank. Pannan har inbyggd varmvattenberedare och shunt.
Vid eldning skickar Laddomat 4030 överskottsvärmen till tanken. Genom att Laddomat 4030 förvärmer det kalla vattnet från tanken förhindras kondens och korrosion.
Efter avslutad eldning styr Laddomat 4030 tillbaka det heta vattnet till toppen av pannan. Detta sker med låg hastighet så att skiktning uppstår och all värme tas till vara.

Laddomat 21-100

Laddkoppel för perfekt laddning från "ren" vedpanna till tank med varmvattenberedare. Laddomat 21-100 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 21-100 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter. Laddomat 21-100 gör att pannan snabbt når rätt arbetstemperatur och laddar sedan tanken med lågt fl öde och med en hög och jämn temperatur. Den nödvändiga temperaturskiktningen* i tanken blir därmed optimal. Laddomat 21-100 höjer returtemperaturen till pannbotten. Det förhindrar korrosion och förlänger pannans livslängd. Laddomat 21-100 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare den termiska ventilen som stänger bypass-porten helt. Efter eldningen tar Laddomat 21-100 tillvara på eftervärmen i panna och glödbädd genom att med sin inbyggda självcirkulation föra över det heta vattnet i toppen av pannan till tanken. Vid strömavbrott startar Laddomat 21-100 automatiskt laddning till tanken med självcirkulation. Likaså om pumpen inte fungerar = Hög driftsäkerhet! Enkel dimensionering, Laddomat 21-100 passar pannor upp till 120 kW. Laddomat 21-100 har en enkel uppbyggnad med rejäla tätningsytor, för enkelt montage. Laddomat 21-100 är tillverkad för maximal livslängd och en problemfri funktion. Ventilen har t.ex. inte några gjutna säten vilka kan orsaka korrosion och läckage samt är utformad för att uppnå minimal risk för pendling. Laddomat 21-100 är extremt lättservad jämfört med andra s.k. ”lösningar”. Avstängningsventilerna gör att ev. service kan göras lätt och smidigt utan att tappa av systemet. Avstängningsventilerna har extra stort genomlopp för att klara det maximala fl ödesbehovet i slutfasen av laddningen och vid självcirkulation. 3 st termometrar ger full kontroll över laddningsförloppet. Mycket små inbyggnadsmått. EPP-isolering är standard.

Laddomat 21-60

Laddkoppel för perfekt laddning från ”ren” vedpanna till tank med varmvattenberedare. Laddomat 21-60 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 21-60 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter. Laddomat 21-60 gör att pannan snabbt når rätt arbetstemperatur och laddar sedan tanken med lågt fl öde och med en hög och jämn temperatur. Den nödvändiga temperaturskiktningen* i tanken blir därmed optimal. Laddomat 21-60 höjer returtemperaturen till pannbotten. Det förhindrar korrosion och förlänger pannans livslängd. Laddomat 21-60 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare den termiska ventilen som stänger bypass-porten helt. Stängfunktionen av H-vattenporten gör att pannan får optimal kylning även i slutfasen av eldningen utan extra injusteringsventil. Efter eldningen tar Laddomat 21-60 tillvara på eftervärmen i panna och glödbädd genom att med sin inbyggda självcirkulation föra över det heta vattnet i toppen av pannan till tanken. Vid strömavbrott startar Laddomat 21-60 automatiskt laddning till tanken med självcirkulation. Likaså om pumpen inte fungerar = Hög driftsäkerhet! Enkel dimensionering, Laddomat 21-60 passar pannor upp till 60 kW. Laddomat 21-60 har en enkel uppbyggnad med rejäla tätningsytor, för enkelt montage. Laddomat 21-60 är tillverkad för maximal livslängd och en problemfri funktion. Ventilen har t.ex. inte några gjutna säten vilka kan orsaka korrosion och läckage samt är utformad för att uppnå minimal risk för pendling. Laddomat 21-60 är extremt lättservad jämfört med andra s.k. ”lösningar”. Avstängningsventilerna gör att ev. service kan göras lätt och smidigt utan att tappa av systemet. Avstängningsventilerna har extra stort genomlopp för att klara det maximala fl ödesbehovet i slutfasen av laddningen och vid självcirkulation. 3 st termometrar ger full kontroll över laddningsförloppet. Mycket små inbyggnadsmått. EPP-isolering är standard.

THERMOMATIC EC HOME

Thermomatic EC Home är utvecklad ur vårt kända Thermomatickoncept där enkelhet och användarvänlighet har varit ledorden. Med grundpaketen, med den enklaste inställningen, får man en regulator som enbart arbetar efter rumstemperatur. Denna är den mest ekonomiska enligt Råd o Röns test av Thermomatic, med en besparing på upp till 24%. Möjlighet fi nns dock att i en och samma utrustning välja till att även reglera efter utetemperatur. Man kan köra var för sig men även kombinera på ett fl ertal sätt för att uppfylla varje anläggnings krav på komfort och funktion. Vänd på bladet för bättre beskrivning. Alla inställningar görs i den digitala manöverpanelen. Denna fungerar även som rumsgivare. Det fi nns också möjlighet att köra trådlös rumsgivare eller använda passiv rumsgivare, vilket kan vara lämpligt t ex för hyresfastigheter där man vill separera manöverpanel och temperaturavkänning.

I utrustningen fi nns möjlighet att:
• Använda klockfunktion för styrning av dag/nattemp
• Få ut larm vid för låg/hög temperatur samt givarfel
• Externt styra temperatur t.ex. via GSM-modul
• Styra cirkulationspump och tillskottsvärme via extern modul
• Begränsa åtkomst och visning av data för obehöriga
• Läsa historik för inne-, ute- samt framledningstemperatur
• Den trådlösa rumsgivare har även en Timer-funktion

Perfecta Cirkulationspumpar

3-hastighets våt centrifugalpump för cirkulation av varma vätskor, 1-fas. Finns i bygglängderna 120, 130 och 180mm. Anslutning med antingen fläns- eller unionskoppling i storlekarna DN15 till DN32 (G1” till G2”). Med tre valbara hastigheter finner man lätt rätt hastighet för värmesystemet.

Övrigt sortiment

  • TRYCKKÄRL FÖR SLUTNA SYSTEM
  • ARMATURSATS FÖR TRYCKKÄRL
  • EXPANSIONSKÄRL, ROSTFRIA, STÅENDE
  • RÖKGASTERMOMETER
  • ELPATRONER
  • TERMOSTATER
  • TEMPERATURBEGRÄNSARE
  • VENTILER
Var god att kontakta oss för beställning och prisuppgifter.