Home Contact Sitemap

Din leverantör av naturlig värme

Gaselle HI-TECH LP 35

Den nya Gaselle HTLP 35 representerar en vidareutveckling av förbränningsprocessen som har tillämpats under flera år på våra vedpannor så kallad aldehydförbränning. Förbränningen gör det möjligt att bättre utnyttja verkningsgraden av ved med minimala förorenande utsläpp. Veden är placerad i övre kammaren som rymmer en stor glöd bädd under förbränningen, när kammaren försluts av luckan tvingar man gaserna neråt som då brinner när den blandas med luft som införs av fläkten i förgasningskammaren som är placerad i nedre delen av pannan. Denna kammare är uppbyggd av keramik som hjälper till att ge en högre verkningsgrad.

Vedpannan är klassad under direktivet: UNI EN 303-5.

Aldehydförbränning ger:
✓Bästa verkningsgrad (=lägre förbrukning)
✓ Lägsta utsläpp av föroreningar
✓ Lång livslängd på pannan
✓ Minimalt med arbete ger god komfort
✓ Lätt att integrera med andra energikällor (t.ex. solfångare)
✓ Möjlighet att använda med lågtemperatursystem, med oberoende temperatur av vedeldad panna.
1.Förgasningskammaren och bränsleförråd. Den är fylld med ved, anordnad horisontellt, på längden och så kompakt som möjligt. Det är här den första förbränningensfasen äger rum. 2.Förbränningskammaren. Gasen som produceras i kammaren (pos. 1) förbränns här genom rostret (pos. 11). Lågan kan kontrolleras under drift genom titthålet på den lilla dörren (pos. 8).
3.Styr- och justeringspanelen. Denna hanterar styrningen av hela pannan 4.Åtkomstkammare för att rengöra rökgastuberna
5.Elektrisk fläkt styrs av termostaten på kontrollpanelen. (Pos. 3). 6.Rökkanalen som ansluts till skorstenen
7.Luckan till vedmagasinet kan öppnas under drift då det nya kompletterande sugsystemet förhindrar utsläpp av rökgaser i pannrummet. 8.Nedre luckan, används för att avlägsna askan.
9.Asklucka för att ta bort askan från askkammaren (Finns ej på modell 25 HT) 10.Primärluftkanalen.
11.Förbränningskammare med utbytbara gjutjärns roster och fungerar som sekundär luftkanal. 12.Askutrymme (Finns ej på modell 25 HT)
13.Förbränningsluft inlopp, för både primär- och sekundärluft 14.Elektromagneten som stänger inloppet av tillluft.
15.Stående rökgastuber där värmeväxling mellan rökgaserna och pannvattnet sker, med hjälp av turbulatorerna (16). 16.Turbulatorerna saktar ner rökgaserna för att öka effekten på värmeväxlingen ut till vattnet i pannan(15). Turbulatorerna kan manuellt rengöras från utsidan med så kallad spaksotning.
17.Avtagbart övre lock för att inspektera och rengöra rökgastuberna och turbulatorerna samt fläkten. 18.Friskluftskanal som stoppar röken från att förorena rummet medan du laddar med bränsle.
19.Centrumstommen av pannan med ett "hål för att infoga ett rör för att flytta pannan 20.Primärluft regulator
21.Sekundärluft regulator 22.Sekundärförbränningskammare för pelletseldning, och askutrymme
23.Luckan till den sekundära förbränningskammaren, med öppning för pelletsbrännare 24.Pelletsbrännare monteras i den lägre extra kammaren. Den brinner direkt i det speciella förbränningsrummet. Isoleringen i pannan, i kombination med en modern och funktionell design, minimerar värmeförluster.
25.Förbränningsutrymmet på pelletsbrännaren 26.Pellets inlopp från matarskruven (till pelletsbrännaren) med överhettningsskydd..
27.Muff förbi mellan pelletsutrymmet och logga pannans kropp  

Klicka för att förstora tabellen

Spak för rengöring av de stående tuberna från utsidan. Enkel att komma åt rökgaskanalerna samt fläkt mm.

Pannan styrs med hjälp av en PLC/Microdator

1.Huvudbrytare 2.Touche "MODE"
3.Vedeldning 4.Pelletseldning
5.Lysdiod för indikering av pelletsdrift 6.Stega upp knapp / +
7.Touche SET / val av funktion 8.Stega ner knapp / -
9.Huvudbrytare för pellets skruv 10.Lysdiod för indikering av “Termovar“
11.Lysdiod för indikering av förbränning 12.Lysdiod för indikering av pellets fläkt
13.Lysdiod för indikering av pellets skruv 14.Lysdiod för indikering av sugfläkt för vedeldningen
15.Lysdiod för indikering av vedeldning pågår 16.Kontroll av sugfläkt AV/PÅ
17.Start / stopp funktion av enheter 18.Meny val