Home Contact Sitemap

Din leverantör av naturlig värme

Combifire pelletspanna

Den nya "Combifire II" -serien för värmepellets har utvecklats från vår forskning inom fastbränslepannor. Användningen av ekonomiska och ekologiska bränsle, tillsammans med automatiska funktioner för att maximera besparingar, komfort och respekt för miljön.Att använda Pellet för inhemsk centralvärme innebär att utnyttja en stor mängd ren och billig energi som annars skulle kunna bara slösas bort. Det är möjligt att hålla låga utsläpp av föroreningar och i synnerhet ett neutral utsläpp av C02.Enheten består av en pannkropp, en pelletsbrännare och en extern matarskruv. Detta system gör det möjligt att välja många alternativa positioneringslösningar av pelletsförråd som passar just för din fastighet. Brännaren består i huvudsak av en förbränningskammare, ett tädelement, en fläkt, en fotocell och säkerhetssensor på fallröret. En målad plåthuv döljer alla komponenter. Brännaren är ansluten till den externa matningsskruven genom en särskilt flexibel plastslang, som också är en del av säkerheten då den brinner lätt av och stoppar flödet av pellets ner i brännaren. Pelletsskruven är gjord av ett metallrör samt en stålspiral som matar pelletsen till brännaren, som är lett av en stark tillförlitlig motor.
Brännarens kropp och brännkammare. Brännaren installerad på den stora pannluckan.

Teknisk data

1.Pelletsbrännare
2.Brännarkopp (roster)
3.Eldstad
4.Buffle plåt
5.Stående rökgastuber
6.Turbulatorer
7.Rökutgång (anslutning till skorsten)
8.Spaksotning sker uteifrån av turbulatorerna samt rökgastuberna.
Enkel rengöring av brännarens brännkopp och avlägsnande av aska från pannans förbränningskammare.