Home Contact Sitemap

Din leverantör av naturlig värme

Biobränsle - ved och pellets

Ved och pellets är förnybara bränslen och är fortfarande det vanligaste biobränslena för villor idag. Pellets & ved ger låga utsläpp med modern teknik.
Fakta: Björk som på bilden ovan brinner jämnt och fint och har ett bra värmevärde. Bildar dock mycket tjära vid för dålig syretillförsel. Övriga träslag är som exempel: Gran, Tall, Al, Asp, Ask, Bok, Ek. Ett råd är att elda med blandad ved som exempel björk, gran, tall. Fakta: En bränslepellet är enligt definition ett "kort cylindriskt stycke" avsett för eldning. Bränslepellets är framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle som framställs av restprodukter frånskogsindustrin. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 6-8 mm.
Pellets levereras på olika sätt, så som "bulk" som är lösvikt som körs ut till kunden med tankbil och blåses in i större förråd som rymmer 3 ton och uppåt. I dag går det även att beställa mindre kvantiteter mot ett mindre tillägg. På pall levereras småsäck på 16kg och brukar normalt ligga på ca 830 kg per pall. Det går också att få levererat i större säckar om ca 600- 800kg.
Ved, pellets och andra biobränslen räknas som förnybara energikällor. Till skillnad från fossila bränslen kan biobränslen nybildas inom en överskådlig tid.
När veden eller pelletsen brinner frigörs koldioxid som går ut via rökgaserna. Skogen växer och använder koldioxid för att bygga upp ny biomassa och koldioxidens kretslopp är slutet. Den koldioxid som frigörs vid förbränningen av biobränslen bidrar alltså inte till att öka mängden koldioxid i atmosfären.
Kombinera med solvärme
Att kombinera ved- eller pelletseldning med en solfångare är bra eftersom du ofta slipper elda i pannan på sommaren.
Ackumulatortank
I ett vedeldat uppvärmningssystem är det ett måste att lagra energin i en ackumulatortank. Tankens volym anpassas till husets värmebehov och pannans storlek och hur ofta du vill elda.
En tank utrustad med solvärme värmer i första hand av solvärmeslingan, som ligger i botten av tanken, i andra hand av den biobränsleeldade pannan. En elpatron kan kombineras som man placerar i tankens övre del. Ackumulatortanken ger både varmvatten, i en separat slinga, och värme till husets vattenburna system.